Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Ogłoszenia 2021 - KATALOG -
katalog Ogłoszenia 2020 - KATALOG -
katalog Ogłoszenia 2019 - KATALOG -
katalog Ogłoszenia 2018 - KATALOG -
katalog Ogłoszenia 2017 - KATALOG -
katalog Ogłoszenia 2016 - KATALOG -
dokument DPS:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego 2014-12-08 15:00
katalog Ogłoszenia 2014 - KATALOG -
katalog Ogłoszenia 2013 - KATALOG -
dokument DPS: Ogłoszenie - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców DPS Moryń 2012-09-12 08:52
dokument DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego na potrzeby DPS w Moryniu. 2012-09-06 12:06
dokument DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ w MORYNIU 2012-08-28 12:58
dokument DPS:Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin, na potrzeby DPS w Moryniu 2012-08-21 09:23
dokument DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN 2012-08-10 10:48
dokument Informacja o Wynikach Naboru na stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Moryniu 2012-07-25 13:24
dokument Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY 2012-07-02 09:23
katalog Ogłoszenia 2012 - KATALOG -
dokument Ogłoszenie DPS: O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu. 2012-03-19 14:12
dokument Ogłoszeie w sprawie zebrania wyborczego sołectwa Witnica. 2012-03-08 10:16
dokument Ogłoszenie DPS: W SPRAWIE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2012-03-01 11:42
katalog Konkurs na koncepcję plastyczno - przestrzenną ekspozycji stałej Regionalnego Biura Geoparku oraz Kamiennego Ogrodu w Moryniu. - KATALOG -
dokument Burmistrz Morynia informuje, że posiada do sprzedaży 29 szt. używanych zbiorników po oleju opałowym o poj. 1000l 2012-01-19 11:10
dokument Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne(piłki nożnej, piłki siatkowej i sekcji bokserskiej, biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych - płetwonurkowanie, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku. 2012-01-16 14:24
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia 2012-01-05 11:26
dokument Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. "Poprawa bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa na obszarze Gminy Moryń przez doskonalenie i doposażenie ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego". 2011-09-14 07:43
dokument DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin , na potrzeby DPS w Moryniu 2011-07-29 11:33
dokument DPS: DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ DROBIOWEGO I WĘDLIN OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 2011-07-27 12:11
dokument DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego na potrzeby DPS w Moryniu (DPS. 1.P. 345-04/11) 2011-07-18 14:58
dokument DPS:Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opalowego na potrzeby DPS w Moryniu 2011-07-08 10:05
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia prezentacja projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń. 2011-06-17 12:18
dokument Ogłoszenie w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 2011-06-14 13:51
dokument Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRZETWORÓW MLECZNYCH 2011-03-24 13:47
dokument Ogłoszenie DPS: Przetarg nieograniczony na dostawę mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy. Numer ogłoszenia: 39866 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011. 2011-03-09 15:00
dokument Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego w Moryniu. 2011-03-09 08:05
dokument Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DPS 1.P. 345-02/11.Nazwa zadania: Dostawa mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych.) 2011-03-01 11:18
dokument Ogłoszenie DPS O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - Zamawiający : Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 2011-02-28 14:58
dokument Ogłoszenie w sprawie projektu pn. "Utylizacja pokryć dachowych zawierajacych azbest na terenie Gminy Moryń" 2011-02-15 07:33
dokument Ogłoszenie DPS: Przetarg nieograniczony na dostawę mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy 2011-02-11 13:46
dokument Ogłoszenie DPS: DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W OKRESIE 12 MIESIĘCY 2011-02-08 14:41
dokument Ogłoszenie - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 2010-12-21 10:45
dokument Burmistrz Morynia ogłasza sprzedaż autobusu przeznaczonego do przewozu więcej niż 15 osób, w trybie aukcji 2010-11-23 14:06
dokument DPS: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę mięsa oraz wędlin wieprzowych i drobiowych (nr ogłoszenia o zamówieniu: PZP:192106-2010) 2010-07-14 09:26
dokument DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO 2010-07-05 16:56
dokument DPS: Dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin. Numer ogłoszenia: 192106 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 2010-07-01 18:33
dokument DPS: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin w okresie 12 miesięcy (nr sprawy DPS 1.P. 345-01/10) ? zostało unieważnione 2010-07-01 18:29
dokument DPS: Moryń: Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy, Numer ogłoszenia: 183720 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010 2010-06-25 14:12
dokument Ogłoszenie DPS: Moryń: Dostawa mięsa wieprzowego oraz drobiowego i wędlin Numer ogłoszenia: 177120 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010 2010-06-22 10:09
dokument Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu ogłasza nabór ofert dotyczących kompleksowej obsługi Festynu Sportowo - Rekreacyjnego Jarmark Moryński 2010, który odbędzie się w dniach 30 lipca -1 sierpnia 2010. 2010-05-21 14:44
dokument Protokół z rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa w sprawie budowy fermy norek na działce 188/10 obręb Stare Objezierze, która odbyła się 27 marca 2010 r. 2010-04-16 12:04
dokument Wykaz dróg publicznych na terenie gminy Moryń oraz zarządców tych dróg zobowiązanych do ich utrzymania zgodnie z obowiązującymi standardami 2010-01-18 13:00
dokument Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( piłki siatkowej i sekcji biegaczy, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów wodnych (płetwonurkowanie), sportów i sztuk walki (karate i samoobrona), sportów wędkarskich), ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 2010-01-18 11:49
dokument Ogłoszenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 2010-01-04 10:51
dokument Ogłoszenie DPS Moryń: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :dostawę mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu {(nr sprawy: DPS 1.P. 345-04/09) Ogłoszenie o zamówieniu numer :431256-2009} 2009-12-31 14:25
dokument Ogłoszenie DPS Moryń: O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-03/09. (Ogłoszenie o zamówieniu numer :428044-2009) 2009-12-24 10:42
dokument Ogłoszenie dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu: w sprawie ustnego przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej dla społeczności szkolnej na okres do 3 lat. 2009-12-22 11:31
dokument Ogłoszenie DPS: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa mleka spożywczego i przetworów mlecznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 2009-12-16 12:27
dokument Ogłoszenie DPS: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2009-12-15 08:42
dokument Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu w sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego. 2009-12-01 14:33
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń" oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Moryń w obrębie 1. 2009-08-20 14:52
dokument Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2009-08-20 10:59
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, załadunkiem, transportem, składaniem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Moryń na lata 2008-2032 w roku 2009. 2009-08-10 08:44
dokument Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza sprzedaż skrzydeł okiennych z demontażu. 2009-07-24 13:58
dokument Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy 2009-06-02 09:06
dokument DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/09. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych 2009-05-20 20:30
dokument Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-02/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego 2009-05-13 11:57
dokument Ogłoszenie DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/09. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych 2009-04-30 13:10
dokument Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia 2009-04-20 08:18
dokument Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-02-09 12:49
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu Nr 12/2008 z dnia 11.12.2008r. -w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę lokalu użytkowego. 2008-12-12 10:25
dokument DPS: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Moryń: Dostawa mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 341579 - 2008 2008-12-02 08:03
dokument DPS: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2008-11-14 13:43
dokument Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 2008-09-12 14:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9/2008 Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu z dnia 25.07.2008 r. - w sprawie ogłoszenia wykazu na najem lokalu użytkowego 2008-07-28 10:03
dokument Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu; OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 2008-06-10 09:49
dokument Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Dzierżawę pomieszczeń stołówki wraz z ich wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół w Moryniu i świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Moryniu i Szkoły Podstawowej w Witnicy, z możliwością świadczenia komercyjnych usług gastronomicznych dla ludności. W przypadku Szkoły Podstawowej w Witnicy zamówienie dodatkowo obejmuje dostarczenie posiłków do placówki. 2008-05-30 15:05
dokument Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę lokalu użytkowego. 2008-05-09 10:49
dokument Ogłowszenie DPS dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie : zapytanie o cenę ; - przedmiot zamówienia : Dostawa oleju opałowego w okresie 12 miesięcy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/08 2008-05-08 16:23
dokument Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy pn. „JARMARK MORYŃSKI 2008”, która odbędzie się w dniach 25-26 lipca 2008 roku. 2008-04-17 10:19
dokument Dotyczy .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Nr sprawy: DPS 1.P. 345-01/08. 2008-04-04 13:27
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Morynia w obrębie geodezyjnym nr 1 2008-04-03 14:11
dokument DPS: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 1.P. 345-01/08. Nazwa zadania: Dostawa mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych 2008-03-18 08:55
dokument Burmistrz Morynia ogłasza publiczny konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe (szkolenie i współzawodnictwo) dla dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Moryń z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej oraz działalność jeździecka. 2008-01-29 12:14
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2008-01-29 12:02
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2008-01-29 12:03
dokument Burmistrz Morynia zaprasza mieszkańców sołectw i miasta Moryń na zebrania w sprawie omówienia planów realizacji zadań gminy Moryń w 2008 r. 2008-01-08 09:16
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. księgowości i w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2007-12-04 11:30
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2007-12-04 11:29
dokument Informacja o wolnym stanowisku – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2007-11-28 09:35
dokument Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości w Referacie Obsługi Oświaty 2007-11-20 10:39
dokument Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo-Budżetowym i Podatków 2007-11-20 08:49
dokument OGŁOSZENIE DPS MORYŃ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRZETWORÓW MLECZNYCH 2007-11-15 15:04
dokument OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2007-10-11 14:57
dokument DPS Moryń - Ogłoszenie obowiązkowe , zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr : 190041 2007-10-11 14:29
dokument DPS Moryń - Ogłoszenie obowiązkowe , zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr : 178312 2007-09-28 14:55
dokument INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu - o przyznaniu numeru zarejestrowanej liście kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu, w okręgu wyborczym nr 6 2007-08-27 08:13
dokument KOMUNIKAT GKW - w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego 2007-08-16 13:25
dokument INFORMACJA O SKŁADZIE I SIEDZIBIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ 2007-08-16 13:19
dokument Informacja Burmistrza Morynia w sprawie wyborów ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników 2007-06-06 10:52
dokument MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w MORYNIU ogłasza ustny przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy pn. „JARMARK MORYŃSKI 2007”, która odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2007 roku. 2007-05-14 12:05
dokument dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: Dostawy oleju opalowego w okresie 12 miesięcy , na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 2007-04-22 11:19
dokument OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/07. 2007-03-20 14:21
dokument OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA oznaczonego sygnaturą : DPS 1.P. 345-01/07 2007-03-13 14:48
dokument Pełnomocnik Burmistrza Morynia do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-03-09 14:42
dokument Oferta sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych 2007-03-06 08:02
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawy mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych - na potrzeby Domu Pomocy Społecznej ; ul Rynkowa 27 ; 74-503 Moryń - Nr sprawy: DPS 1.P. 345-02/07. 2007-03-01 13:26
dokument Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klępiczu 2007-02-28 10:51
dokument Burmistrz Morynia ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2007 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2007-02-27 08:25
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ziemniaków jadalnych w ilości 4000 kg , w okresie 21-03-2007 - 05-04-2007 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 2007-02-22 13:01
dokument Organy Pomocnicze Gminy - kadencja 2007 - 2011 2007-02-19 08:26
dokument Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2007 roku 2007-02-05 10:44
dokument Burmistrz Morynia ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Moryń w 2007 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-01-17 15:07
dokument OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - DPS Moryń 2006-11-08 12:51
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w MOK w Moryniu 2006-10-20 13:48
dokument Uchwała Gminnnej Komisji Wyborczej w Moryniu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2006-10-20 12:04
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę ziemniaków jadalnych w ilości : 8 000 kg na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 2006-10-17 12:25
dokument Punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy Moryń 2006-10-04 14:13
dokument OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DPS Morń 2006-10-04 13:43
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2006-10-05 11:01
dokument informacja o składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w Moryniu 2006-10-02 15:24
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2006-09-25 14:18
dokument Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Moryniu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego 2006-09-21 14:14
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 2006-09-18 14:51
dokument Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawy mleka spożywczego oraz przetworów mlecznych - DPS 1.P. 345-03/06. 2006-09-07 13:42
dokument Burmistrz Morynia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. księgowości i kadr w Referacie Obsługi Oświaty 2006-08-31 10:16
dokument Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy 2006-08-30 13:35
dokument Ogłoszenie o Zamówieniu na dostawy artykułów branży spożywczej w okresie 12 miesięcy - DPS 1.P. 345-03/06. 2006-08-25 14:33
dokument Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 roku 2006-08-18 11:06
dokument Burmistrz Morynia ogłasza nabór na stanowisko Referent d/s księgowości i kadr 2006-08-04 11:28
dokument Burmistrz Morynia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 2006-07-17 11:21
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w MOK w Moryniu 2006-07-07 13:04
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w OPS w Moryniu 2006-07-05 14:29
dokument Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Moryniu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego 2006-06-13 10:12
dokument Informacja Burmistrza Gminy Moryń o wynikach naboruna stanowisko młodszego referenta w UM Moryń 2006-06-05 14:22
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia o wyniku wstępnej selekcji na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Moryniu 2006-05-30 11:09
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy 2006-05-09 12:10
dokument Informacja o wstępnej kwalifikacji na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2006-05-08 13:22
dokument Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w OPS w Moryniu 2006-05-08 12:51
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru 2006-04-20 09:00
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia o naborze na wolne stanowisko pracy w UM Moryń 2006-04-20 08:54
dokument Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2006-03-06 11:23
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie konkursu ofert - dot. kultury fizycznej i sportu w 2006 roku. 2006-02-17 09:25
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie naboru 2006-02-10 13:19
dokument Informacja o wynikach naboru 2006-02-07 12:42
dokument Ogłoszenie Burmistrza Morynia 2006-01-13 14:36