Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
W. Alenkowicz - Interpelacja w sprawie wykonania przedłużenia chodnika po stronie ulicy Świerkowej w kierunku sklepu DINO i oświetlenie tego chodnika. Maciej Molenda 2020-02-28 12:06:52
W. Alenkowicz - Interpelacja w sprawie uporządkowania ulicy Brzozowej pod względem bezpieczeństea Maciej Molenda 2020-02-28 12:05:35
W. Alenkowicz - Interpelacja w sprawie uporządkowania ulicy Brzozowej pod względem bezpieczeństea Maciej Molenda 2020-02-28 12:05:06
27 luty 2020 Maciej Molenda 2020-02-28 11:57:03
2020 Maciej Molenda 2020-02-28 11:56:43
rok 2020 Maciej Molenda 2020-02-28 09:16:57
rok 2020 Maciej Molenda 2020-02-28 09:15:24
rok 2020 Maciej Molenda 2020-02-28 09:15:01
rok 2020 Maciej Molenda 2020-02-28 09:14:55
rok 2020 Maciej Molenda 2020-02-28 09:14:03
Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu Maciej Molenda 2020-02-28 08:05:14
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików Alicja Mikołajczyk 2020-02-24 09:31:45
Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lutego 2020 r. Maciej Molenda 2020-02-20 11:07:05
Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lutego 2020 r. Maciej Molenda 2020-02-20 10:44:45
Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lutego 2020 r. Maciej Molenda 2020-02-20 10:41:13
Informacja PGW Wody Polskie o wszczętym postępowaniu Alicja Mikołajczyk 2020-02-19 14:38:17
Zawiadomienie - odmowa wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Alicja Mikołajczyk 2020-02-19 14:35:28
Zarządzenie nr 11/2020 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie procedur postępowania w sytuacjach związanych z występowaniem zwierząt wolno żyjących na terenach zabudowanych Gminy Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-02-13 15:07:15
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie bazy i przebudowie ośrodka wypoczynkowego ?Szafir? w Moryniu, rekonstrukcji historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, przystosowanie ośrodka do działalności rekreacyjnej i turystycznej. Alicja Mikołajczyk 2020-02-13 11:00:48
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie bazy i przebudowie ośrodka wypoczynkowego ?Szafir? w Moryniu, rekonstrukcji historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, przystosowanie ośrodka do działalności rekreacyjnej i turystycznej. Alicja Mikołajczyk 2020-02-13 11:00:12
Orzeczenie o przydatności wody do spożycia - wodociąg Moryń Alicja Mikołajczyk 2020-02-12 08:33:41
Rok 2020 Alicja Mikołajczyk 2020-02-12 08:31:43
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2020-02-12 08:06:25
Informacja o wyniku przetargu Maciej Molenda 2020-02-12 08:02:27
Wzory oświadczeń majątkowych 2020 Maciej Molenda 2020-02-10 11:04:04
Maciej Molenda 2020-02-10 11:01:32
Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnej: działek nr 212, 206, 171, obręb Gądno Maciej Molenda 2020-02-10 10:59:47
Uchwała Nr IX/60/2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Maciej Molenda 2020-02-07 09:39:48
Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Moryń. Maciej Molenda 2020-02-07 09:38:48
Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola i szkoły podstawowej Maciej Molenda 2020-02-03 10:41:12
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-01-31 13:01:15
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-01-31 13:00:17
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-01-31 12:59:38
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-01-31 12:59:22
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-01-31 12:57:26
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-01-31 12:56:37
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-01-30 10:52:44
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021 Maciej Molenda 2020-01-30 10:52:41
Uchwała Nr X/67/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2020 rok. Maciej Molenda 2020-01-30 10:52:04
Aneta Dziedzic - Kierownik Referatu Obsługi Oświaty Maciej Molenda 2020-01-30 08:54:51