Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 W. Alenkowicz - Interpelacja w sprawie wykonania przedłużenia chodnika po stronie ulicy Świerkowej w kierunku sklepu DINO i oświetlenie tego chodnika.
2 W. Alenkowicz - Interpelacja w sprawie uporządkowania ulicy Brzozowej pod względem bezpieczeństea
3 rok 2020
4 Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczanie reklam, wywieszania plakatów i banerów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie Gminy Moryń i umieszczone w punkcie tymczasowego przetrzymywania, utworzonego na terenie oczyszczalni ścieków w Moryniu
5 Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
6 Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 27 lutego 2020 r.
7 Informacja PGW Wody Polskie o wszczętym postępowaniu
8 Zawiadomienie - odmowa wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
9 Zarządzenie nr 11/2020 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie procedur postępowania w sytuacjach związanych z występowaniem zwierząt wolno żyjących na terenach zabudowanych Gminy Moryń
10 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie bazy i przebudowie ośrodka wypoczynkowego ?Szafir? w Moryniu, rekonstrukcji historycznej zabudowy na obszarze grodziska i podgrodzia, przystosowanie ośrodka do działalności rekreacyjnej i turystycznej.